LionsTail

Börja alltid med slutet – nyckeln till en framgångsrik digital strategi
Har ni en genomtänkt digital strategi? Passar den ert företag och branschen ni verkar inom? Vad är målet för er strategi? Att synas på nätet är idag en självklarhet. Oavsett om man väljer en eller flera kanaler är det skyltfönstret mot er målgrupp.


8 tips för att ta fram en lyckad strategi


En strategi som passar företaget låter som en självklarhet. Hur man går tillväga är dock direkt avgörande. Vilket resultat du kan förvänta dig är direkt kopplat till hur du lagt upp din plan. Använd vår checklista för att ta tempen på din digitala strategi.

Vi bjuder på 8 punkter vi tycker man skall ha med i sin strategi. En del av svaren på frågorna finns ofta redan i organisationen. Gräv där du står. Intervjua dina kollegor så du inte missar värdefull information.

Vad är syftet och målet?

Vem är målgruppen?

Vilka kanaler ska användas?

Vilka metoder ska användas?

Hur kommunicerar vi det?

Hur mäter vi resultaten?

Vilka resurser behöver vi?

Vem äger projektet?

Stäm av och uppdatera


Följ upp er digitala strategi och de nyckeltal ni satt upp på samma sätt som era ekonomi- och säljbudgetar. Stäm av och uppdatera dem regelbundet.

Att arbeta agilt och vara beredd att justera dem kan vara avgörande. Förändringar kan behöva göras beroende på vad som händer i branschen eller i omvärlden.

Försäkra dig bara om att du justerar och gör förändringar utifrån rätt underlag. Agera datadrivet och testa bara en sak i taget. Detta är avgörande faktorer för ett lyckat resultat.

Koppla din digitala strategi till verksamhetens övriga mål. På så sätt kan man effektivt öka bland annat varumärkeskännedom och försäljning. Detta utan att det behöver kosta mer i marknadsföringsbudget.

$

Digitala strategier som passar er


En tydlig digital strategi anpassad till företaget och er bransch ska också vara kopplad till verksamhetens övriga mål. Då kan man effektivt öka bl.a varumärkeskännedom och försäljning utan att det behöva kosta mer i marknadsföringsbudget. Rätt utfört handlar det om att nyttja och fördela de resurser man redan har, och de pengar man väljer att investera i fler insatser skall ha ett tydligt syfte som går att mäta.